Pikoo met griffix potlood

Schrijven is belangrijk!

Je kan je de vraag stellen: is schrijven nog wel nodig in dit computer- en multimediatijdperk? Ondanks de toenemende ontwikkeling op het gebied van automatisering en communicatie, blijft schrijven een belangrijke vaardigheid. We zullen altijd schrijven: een memo, sollicitatiebrief, boodschappenlijstje, liefdesbrief of gedicht. Ook bij het studeren, en vooral om te memoriseren, neemt schrijven een essentiële plaats in.

Het handschrift is een belangrijk communicatiemiddel. Als een kind niet in staat is om een leesbaar handschrift te produceren, wordt het belemmerd in zijn mogelijkheden tot communiceren, zowel op school als daarbuiten. Een vlot handschrift is belangrijk om goed te functioneren op school, zeker omdat het kind op termijn zelf zal instaan voor de notities tijdens de les (secundair onderwijs).

Wat zoek je?

Pen met icoon

Leren schrijven

Icoon met pen

Linkshandigheid

vraagteken

Moeilijkheden & Dysgrafie

lachend gezichtje

Kleuters

School icoon

School & thuis

Gereedschap

Goede schrijfmethode & schrijfmateriaal

Onze producten helpen jou!

Pelikan heeft zich toegelegd op de ontwikkeling en productie van ergonomische schoolproducten. Onze producten worden ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers en leerkrachten. Zo bieden wij consistente hulp tijdens het proces van het leren schrijven. Wij ondersteunen het leerproces en maken het schoolleven kleurrijker.