Leren schrijven, een hele opdracht!

Schrijven is een moeilijke activiteit en leren schrijven is een hele opdracht. Volwassen staan niet altijd stil bij de moeilijkheid ervan. Leren schrijven is een grote stap voor een kind. Het is dan ook belangrijk om kinderen goed te begeleiden en de complexiteit van het leren schrijven ernstig te nemen.
Schrijven is een complexe activiteit die bestaat uit doelgerichte bewegingen waarbij motorische, creatieve, ruimtelijke en culturele aspecten een rol spelen. Schrijven leer je niet alleen door scholing of training, er is ook een zekere motorische rijpheid voor nodig.

Griffix blauwe pen

Schrijven, hoe doe je dat?

schrijven

Bij het schrijven treden volgende processen in werken :

  • Opslag van bewegingsinformatie (motorisch programma)
    Dit is het opslagen van alle letters in ons motorisch geheugen en manifesteert zich als een constante structuur in de schrijfbeweging, (volgorde, draairichting, grootte en verhoudingen van de letters).
  • Ophalen van bewegingsinformatie (visuo-motorisch programma)
    Dit is het ophalen van de juiste bewegingsinformatie in de juiste volgorde uit ons motorisch geheugen tijdens het schrijven. Dit moet zodanig gebeuren dat een letterreeks, dus een woord bestaande uit de losse eenheden van opgeslagen bewegingsinformatie, toch vloeiend en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Met andere woorden : we halen de verschillende letters op zodat er woorden kunnen ontstaan.
  • Bewegingsuitvoering (gecoördineerd bewegen)
    Hier wordt de opgehaalde informatie uit het geheugen vertaald in concrete spieracties. Dit is het echte neerschrijven van het woord. Hierbij kunnen de twee laatste deelvaardigheden worden beschouwd als het programmeren van de beweging, de instelling van onze beweging en uiteindelijk het sturen van onze spieren.
Pikoo die naar school gaat

Schrijven, hoe leer je dat?

Klik op onderstaande linken om alles te weten te komen over leren schrijven:

Icoon potlood in hand

Wat moet je kunnen om schrijfrijp te zijn

Een kind kan niet leren stappen als hij nog niet rechtop kan staan. Zo kunnen kinderen niet leren schrijven als zij niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer info

Icoon potlood in hand

Goed schrijven en de juiste pengreep

Het is belangrijk dat we schrijven bekijken vanuit een motorisch en procesmatig standpunt. Het doel is niet alleen mooi schrijven, maar ook soepel en vlot!

Meer info

Icoon potlood in hand

De juiste schrijfhouding

Zowel op school als thuis moet er extra veel aandacht besteedt worden aan het automatiseren van de juiste schrijfhouding.

Meer info

Icoon potlood in hand

Een goede schrijfmethode en schrijfmateriaal

Het is niet de bedoeling om hier 'dé' ideale schrijfmethode uit de doeken te doen. Evenmin willen we alle schrijfmethodes onderling vergelijken.

Meer info