Een goede schrijfmethode en schrijfmateriaal

Het is niet de bedoeling om hier ‘dé’ ideale schrijfmethode uit de doeken te doen. Evenmin willen we alle schrijfmethodes onderling vergelijken. Wel kunt u op deze websites een overzicht vinden van enkele schrijfmethodes:
Schrijven, lager onderwijs schrift, lager onderwijs kameleon schrift.

Een belangrijk punt is dat het kind zoveel mogelijk in één beweging of een doorgaande beweging kan schrijven. Immers als kinderen vaak stoppen tijdens het schrijven van een woord, opnieuw moeten gaan kijken naar het voorbeeld en dan opnieuw verder schrijven. Het is dus belangrijk dat kinderen aangeleerd wordt om elk woord zoveel mogelijk in één vlotte beweging te schrijven. Dit heeft een positief effect op de soepelheid, gelijkmatigheid en het onthouden van het woordbeeld en bovendien ook een positief effect op de schrijfsnelheid.

Illustratie van schrijven

Schrijfmateriaal

Goed schrijfmateriaal varieert naargelang de leeftijd of het vaardigheidsniveau van het schrijvende kind. Bij het aanvankelijk schrijven hebben kinderen vaak moeite met het leren beheersen van de beweging. Daarom kiezen we in deze fase altijd voor materiaal dat een zekere weerstand biedt. Dus in het begin gebruiken we ruw papier, zachte potloden en kleurpotloden, waskrijtjes, krijt,…

Kinderen die net leren schrijven mag men geen balpen of roller geven. De balpen kan immers alle kanten op glijden en bemoeilijkt daardoor het leren beheersen van de beweging en ook het inslijpen van de letters. Bij voorkeur beginnen we met zachte potloden, later gaan we over op hardere potloden en tenslotte leren we schrijven met een vulpen.

Wat schrijfmateriaal betreft kunnen we bij de voorbereiding van het schrijven een onderscheid maken tussen het schrijfoppervlak en het schrijfgereedschap. Voor het schrijfoppervlak kunnen we het best beginnen met een ruw schrijfoppervlak en daarna overgaan naar een fijn schrijfoppervlak. Voor de voorbereidende schrijfoefeningen gebruiken we bij voorkeur een groot en ruw oppervlak als oefenblad. Zo wordt het kind verplicht zijn schrijfgereedschap goed te begeleiden bij het bewegen. Hij voelt immers weerstand wanneer het gereedschap over het blad papier beweegt.

Gladde en fijnere papieroppervlakken komen pas aan de orde als het kind sneller en vlotter begint te schrijven.

Voor het schrijfgereedschap geldt ook het principe van grof naar fijn materiaal. Om bepaalde bewegingspatronen in te slijpen is het belangrijk dat er wordt geopteerd voor ruw of grof materiaal op een ruw schrijfoppervlak. De weerstand die het kind dan moet overwinnen zorgt ervoor dat hij via inwendige gewaarwordingen de beweging kan inslijpen. M.a.w. het kind krijgt het bewegingspatroon of de letters in de vingers. Als nadien het tempo belangrijk wordt verdient het de voorkeur te opteren voor een schrijfinstrument dat zich laat gebruiken met een goede snelheid. De weerstand is dan niet meer nodig.

Ontdek hier enkele goede schrijfinstrumenten:

Leren schrijven, een hele opdracht!

Klik op onderstaande linken om alles te weten te komen over leren schrijven:

Icoon potlood in hand

Wat moet je kunnen om schrijfrijp te zijn

Een kind kan niet leren stappen als hij nog niet rechtop kan staan. Zo kunnen kinderen niet leren schrijven als zij niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer info

Icoon potlood in hand

Goed schrijven en de juiste pengreep

Het is belangrijk dat we schrijven bekijken vanuit een motorisch en procesmatig standpunt. Het doel is niet alleen mooi schrijven, maar ook soepel en vlot!

Meer info

Icoon potlood in hand

De juiste schrijfhouding

Zowel op school als thuis moet er extra veel aandacht besteedt worden aan het automatiseren van de juiste schrijfhouding.

Meer info

Icoon potlood in hand

Een goede schrijfmethode en schrijfmateriaal

Het is niet de bedoeling om hier 'dé' ideale schrijfmethode uit de doeken te doen. Evenmin willen we alle schrijfmethodes onderling vergelijken.

Meer info

Jongen en meisje met afstudeerhoed getekend