Twee linkerhanden?

Iedereen kent de uitdrukking “met 2 linkerhanden geboren zijn” en nog niet zo lang geleden werden linkshandigen verplicht om met hun rechterhand te schrijven. Gelukkig zijn deze vooroordelen verleden tijd!

Griffix roze inktpen
Pikoo met pet

De handvoorkeur manifesteert zich bij veel kinderen al in een vrij vroeg stadium, maar toch is er tot zes à zeven jaar nog een zekere instabiliteit in de handvoorkeur mogelijk. Een kind kan dominant rechtshandig, dominant linkshandig of ambidexter zijn (= even vaardig met beide handen). Er bestaat echter ook een groep mensen die gemengd dominant is, d.w.z. dat deze personen sommige handelingen steeds met hun rechterhand zullen uitvoeren en andere zaken met hun linkerhand.

Het is dus belangrijk dat vooraleer we beginnen met leren schrijven, we nagaan welke handvoorkeur een kind heeft. Dit kan door observatie (bijvoorbeeld: met welk hand pakt het kind spontaan een voorwerp vast?).

Linkshandige kinderen zijn niet onhandiger of trager en ze schrijven ook niet slechter. Niet door zijn linkshandigheid heeft een kind schrijfproblemen, het ligt meestal aan het feit dat het kind geen goede instructies krijgt. Het is niet voldoende om een kind toe te staan linkshandig te schrijven, dit moet aangeleerd en begeleid worden. Klik hier voor gedetailleerde informatie: begeleiding van een linkshandig schrijvertje.

Linkshandigheid en begeleiden?

Icoon potlood in hand

Begeleiding van een linkshandig schrijvertje

Vaak blijken linkshandigen minder nauwkeurig te schrijven. Dit heeft niets te maken met onhandig zijn, maar meestal met de manier waarop het schrijven aangeleerd wordt.

Meer info