Begeleiding van een linkshandig schrijvertje

Vaak blijken linkshandigen minder nauwkeurig te schrijven.
Dit heeft niets te maken met onhandig zijn,
maar meestal met de manier waarop het schrijven aangeleerd wordt.

ik ben linkshandig

Problemen bij linkshandigheid

Pennen Pelikan

Volgende problemen kunnen zich dan ook voordoen bij linkshandige schrijvertjes:

• Gehoekte hand: hand ligt boven de schrijfregel met een buiging van de pols
• Krampachtig: door foutieve bladligging moet het kind zijn hand en vingers in een krampachtige houding wringen
• Problemen met letterhelling: door foutieve bladligging kan het kind geen constante letterhelling aanhouden
• Bewegen van rechts naar links
• Vegen met de hand door de geschreven tekst: dit komt door een verkeerde bladligging en omdat de hand boven of op de schrijflijn ligt
• Pijn in vingers en hand na enkele regels schrijven: door foutieve pengreep
• Het geheel ziet er slordig uit

Deze problemen hoeven zich niet voor te doen! Met een beetje aandacht en goede instructies is het voor linkshandigen absoluut mogelijk mogelijk om op een vlotte, soepele manier te schrijven.

Hoe een linkshandige begeleiden bij het leren schrijven?

1. Zeker zijn van de handvoorkeur

Als je zeker bent dat het kind linkshandig is, hoef je niets te doen. Indien er twijfel bestaat, kan je dit best via het CLB onderzoeken. Zij kunnen de juiste tests of proeven doen.

Linkshandig versus rechtshandig

2. Bladligging

Aan linkshandige kinderen moet een andere bladligging aangeleerd worden. Het blad moet schuin naar rechts liggen (ongeveer 20° naar rechts gedraaid).

Linkshandig vs rechtshandig

3. Deelbewegingen van het schrijven

Bij linkshandigen is de polsbeweging van linksboven naar rechtsonder en terug en dit geeft een helling naar links. Dit is dus het spiegelbeeld van een rechtshandige!

Helling van de letters linkshandig vs rechtshandig

4. Helling van de letters

Het is absurd om van een linkshandige te verwachten dat zijn letters rechts hellen zoals bij een rechtshandige! Voor het soepel schrijven is het absoluut noodzakelijk dat een linkshandige ook linkshellend mag schrijven.

5. Oefenvoorbeelden

Voor linkshandige kinderen kunnen de oefenbladen het best anders geschikt worden. Bij linkshandige kinderen staan de figuren die moeten worden gekopieerd, aangevuld of vervolledigd het best aan de rechterzijde van het blad, zodat zij aan de linkerzijde van het blad kunnen tekenen of vervolledigen, terwijl het voorbeeld rechts te zien is. Wel is het belangrijk erop te letten dat het kind uiterst links op het blad begint te schrijven. Voor het gemak kunnen we aan de linkerzijde van het blad een vertrekpunt plaatsen zodat het kind weet dat hij aan de linkerzijde moet beginnen en naar rechts moet werken.

6. Demonstratie

De ouder of de leerkracht moet alles kunnen demonstreren in de voorkeurhand van het kind. Dus alle woorden en oefeningen moeten met de linkerhand worden voorgedaan. Dit is voor linkshandige kinderen een absolute noodzaak. Zo ziet het kind de juiste potloodgreep, de juiste deelbeweging en de juiste bladligging. Tevens kan het heel positief en stimulerend voor hem werken als hij ervaart dat de leerkracht of ouder die rechtshandig is, toch ook grote moeilijkheden heeft met linkshandig schrijven.

7. Druk op het schrijfinstrument

Omdat linkshandige kinderen een duwende beweging maken met het schrijfinstrument op het blad gaan ze vaak teveel druk uitoefenen. Daarom is het zeer belangrijker om oefeningen m.b.t. drukregeling en ontspanning te doen. De ouder of de leerkracht kan het kind er duidelijk op wijzen dat de vingertoppen wit worden wanneer hij het potlood te krampachtig vasthoudt.

8. Aangepast schrijfmateriaal

Door de drukkende beweging naar rechts leveren sommige pennen met een scherpe punt problemen op doordat deze in het papier blijven haken. Bij voorkeur zorgen we voor schrijfmateriaal dat speciaal ontworpen is voor linkshandigen. Ook gladdere papiersoorten kunnen hierbij helpen.

9. Nooit de schrijfhand wisselen

Als de linkerhand niet mooi schrijft, gaat het niet op om eventjes de andere hand uit te proberen. Evenmin mag je kinderen, die bv. tijdelijk met de schrijfhand (arm) in het gips liggen, voor een periode met de andere hand laten schrijven.

10. Plaats aan de bank en in de klas

Linkshandige kinderen zitten het best aan de linkerhelft van de bank zodat de schrijfarm niet gehinderd wordt door een rechtshandige buur. Bovendien is het ook belangrijk om een linkshandig kind zo dicht mogelijk bij het raam te zetten, zodat hij van een optimale lichtinval kan genieten en de schaduw van de arm en de hand zo klein mogelijk is.

11. Goedkeuring

Het is zeer belangrijk om een duidelijke uitleg aan de ouders te geven waarom bepaalde dingen mogen en anders zijn of anders moeten. Zowel thuis als op school moeten dezelfde principes worden toegepast. We kunnen een linkshandig kind het best helpen met veel geduld en individuele aandacht. Zijn ervaring is immers dat hij bepaalde dingen anders doet dan de andere kinderen. Maak dit duidelijk en keur het goed.