Aanpak van Moeilijkheden

Het schrijven en het voorbereiden van het schrijven en tekenen is niet enkel een zaak van de school, de meester of juf. De ouders kunnen ook duidelijk meewerken aan het leren tekenen en leren schrijven van hun kind. Er is behoefte aan een uniforme schrijfmethode, een uniforme pengreep en een uniforme wijze van aanleren met zeer veel aandacht voor het proces.

Mama en meisje met potlood

Wanneer moeten we doorverwijzen voor onderzoek?

uitroepteken

M.a.w. er is nood aan een goed opgezet schrijfonderricht:
• schrijfonderricht start al in de kleuterklas
• met veel aandacht voor de juiste pengreep en het proces (doel is niet mooier schrijven maar wel soepeler en vlotter schrijven)
• met veel aandacht voor het positieve
• met een goede, kindvriendelijke schrijfmethode
• met een goede samenwerking met de ouders

Dit is een vraag die ouders en leerkrachten bezig houdt. Wanneer moeten we doorverwijzen of wanneer is het nodig dat we ons zorgen maken over het schrijven? Bij een vermoeden van motorische problemen is een onderzoek altijd gerechtvaardigd, maar daarom is er nog geen therapie nodig! Belangrijk is : enerzijds het kind snel laten onderzoeken, anderzijds hem zeker niet te snel laten begeleiden. Eerst thuis en op school goed proberen.

Redenen om door te verwijzen:
• Ondanks tips en uitleg is er geen duidelijke verbetering van de schrijfmotoriek
• Het kind blijft traag schrijven
• Het kind ondervindt zelf last van zijn schrijfmotorische problemen
• Er zijn nog andere problemen aanwezig : leerproblemen, emotionele problemen
• Het kind is motorisch duidelijk zwak
• Het kind is momenteel bezig volledig foutieve gewoontes in te slijpen
• Het kind kan zijn eigen handschrift niet lezen
• Het kind weigert te schrijven of probeert voortdurend het schrijven uit te stellen

Als na onderzoek blijkt dat de schrijfproblemen niet op te lossen zijn in de dagelijkse praktijk op school en thuis, dan kan een schrijfmotorische therapie worden geadviseerd.

Icoon potlood in hand

Schrijfmotorische tests

Wanneer een kind moeilijk schrijft of problemen heeft met de schrijfmotoriek, zijn in de eerste plaats observatie en diagnostiek belangrijk!

Meer info

Icoon potlood in hand

Aanpak van Moeilijkheden

Het schrijven en het voorbereiden van het schrijven en tekenen is niet enkel een zaak van de school, de meester of juf.

Meer info