Schrijfmotorische tests

Wanneer een kind moeilijk schrijft of problemen heeft met de schrijfmotoriek, zijn in de eerste plaats observatie en diagnostiek belangrijk! Het is daarbij aangewezen dat we verder kijken dan enkel en alleen het schrijven, maar ook de algemene motoriek onder de loep nemen. Naast een schrijftest dient dus ook een algemene motorische test afgenomen te worden.

Jongen met potlood en mama

Bij twijfel

Bij twijfel over de schrijfrijpheid of bij schrijfmotorische problemen zullen volgende zaken of gebieden getest worden:
• Fijnmotoriek : motoriek van hand, vingers en pols
• Grootmotoriek : grotere bewegingen met het gehele lichaam
• Coördinatie
• Ruimtelijke oriëntatie
• Snelheid
• Voorbereidende schrijfoefeningen
• Grafomotoriek : het voorbereidende schrijven
• Gestandaardiseerde schrijfproef (als het kind al kan schrijven)

Marc Litière verwoordt dit als volgt : “Schrijfmotorische diagnostiek is altijd een totale psychomotorische diagnostiek!”

Hoe sneller de moeilijkheden worden vastgesteld en getest, hoe beter! Soms is bij jonge kleuters al zichtbaar dat ze zwakker zijn dan leeftijdsgenoten wat activiteiten als fijnmotoriek en grootmotoriek, maar ook kleuren en tekenen betreft. Hoe sneller een vermoeden van achterstand wordt bevestigd of ontkent, hoe sneller al dan niet kan ingegrepen worden.

Vroege vaststelling is om verschillende redenen belangrijk:
• Hoe jonger het kind, hoe beter hem iets kan worden aangeleerd en hoe beter de motoriek gevormd kan worden
• De motivatie om te leren is bij jonge kinderen heel groot
• Er hoeven geen ingeslepen foutieve gewoontes te worden veranderd
• Er is geen “eigen” gevormd handschrift
• De snelheid is niet zo belangrijk; er kan veel worden gewerkt aan de houding en beweging en de potloodgreep

Icoon potlood in hand

Schrijfmotorische tests

Wanneer een kind moeilijk schrijft of problemen heeft met de schrijfmotoriek, zijn in de eerste plaats observatie en diagnostiek belangrijk!

Meer info

Icoon potlood in hand

Aanpak van Moeilijkheden

Het schrijven en het voorbereiden van het schrijven en tekenen is niet enkel een zaak van de school, de meester of juf.

Meer info