Gouden regels van de schrijfmotiek

Eigen verantwoordelijkheid, zelfcontrole en transfer

Op termijn proberen we ernaar te streven dat het kind zelf verantwoordelijkheid neemt voor de oefening en aan zijn regels of aandachtspunten denkt. Hij doet aan zelfcontrole en op deze wijze komen we ook tot transfer. Dat wil zeggen: er vindt overbrenging plaats van de inzichten en het geleerde vanuit de ene situatie naar de andere. Op een bepaald moment mag het kind zelf aanduiden wat goed is en zelf zijn schrijfhouding controleren aan de hand van de zaken die hij al geleerd heeft. Zo bestaat er veel meer kans dat hij in de toekomst het geleerde op andere momenten en andere plaatsen ook zal toepassen. Hoe meer zelfcontrole het kind heeft, hoe meer hij zelf denkt aan de belangrijke punten.

PastedGraphic-1

Gouden regels van de schrijfmotoriek
1. We starten steeds vanuit een goede voorbereiding.
2. We zorgen voor een duidelijke uitleg en demonstratie, maar verklaren ook waarom.
3. We benaderen het schrijven procesmatig.
4. We streven naar zoveel mogelijk uniformiteit.
5. We zorgen voor motivatie en een boeiende inkleding.
6. We oefenen, herhalen, oefenen opnieuw en zorgen voor ontspanning en afwisseling.
7. We proberen het gehele systeem (de hele omgeving) in te schakelen.
8. Positiviteit is steeds de boodschap.
9. We splitsen oefeningen op in onderdelen en dalen regelmatig af naar een gemakkelijker niveau.
10. We werken met kapstokken, duidelijke schema’s, ankerpunten en specifieke puntjes.
11. We werken veel met beloningen en niet met straf.
12. We bieden veel structuur of duidelijkheid in ruimte en tijd en ook op het blad.
13. Kinderen mogen falen en we benadrukken dit ook.
14. Kinderen moeten kunnen slagen opdat ze opnieuw willen proberen.
15. We streven naar eigen verantwoordelijkheid en zelfcontrole van het kind.

Wat kunnen we beter niet doen?
1. Negeren of ontkennen van de moeilijkheid van het leren schrijven.
2. Teksten laten overschrijven. Dit helpt niet! Het kind dat reeds moeilijkheden heeft met schrijven zal alleen een nog grotere afkeer van het schrijven krijgen.
3. Blokletters aanleren.
4. Letters en krullen in stippellijn laten overtrekken.
5. Oefenboekjes aan het kind geven zonder begeleiding.
6. Kinderen mooi en perfect willen laten schrijven. Beter is te streven naar een soepel en vlot geschrift.
7. Het kind zelf laten experimenteren met pengreep, houding en schrijfbeweging.
8. Een kind met de andere hand laten schrijven als het moeilijk gaat met de ene hand.

Icoon potlood in hand

Oefeningen en spelletjes

Oefenen, herhalen, afwisselen en ontspannen!

Meer info

Icoon potlood in hand

Gouden regels van de schrijfmotiek

Eigen verantwoordelijkheid, zelfcontrole en transfer.

Meer info