Van krabbels, kleuren en tekenen tot krullen letters en woorden

Pikoo die vliegt met tekst kleuren en knutselen

Kleuters en kleuren

In de bewegingen die geoefende kinderen gebruiken om in te kleuren kunnen we reeds 2 van de 3 deelbewegingen van het schrijven herkennen. Om het inkleuren aan te leren beginnen we eerst binnen dikke lijnen zodat er altijd een kans van slagen is. Aanvankelijk gebruiken we verf of stiften, later schakelen we over op kleurpotloden die immers een fijnere beheersing en meer dosering van weerstand en druk vereisen. Kinderen verkiezen stiften boven kleurpotloden omdat viltstiften sneller resultaat geven.

Kleuren komt voor het tekenen en is zeer belangrijk als voorbereiding op het schrijven.

Meisje met gom

Kleuters en tekenen

Een kind leert op heel jonge leeftijd dat hij met schrijfmateriaal iets kan creëren. Dit is een fantastische ervaring en hij zal deze activiteit, dit krassen en tekenen, blijven herhalen. Hoewel het nog maar gewone krabbels zijn, werkt de activiteit op zich heel motiverend voor peuters.

Naarmate het kind rijper wordt en zijn vaardigheid groeit, worden zijn tekenbewegingen meer beheerst. Er ontstaan reeds herkenbare figuren zoals een lijn, een ovaal of zelfs kruisende lijnen. En plots maakt het kind weer een ontdekking, datgene wat hij juist getekend heeft, lijkt op iets dat hij kent. Een kindertekening is altijd mooi. Zelfs een paar lijnen en ovalen in verschillende kleuren kunnen voor een kind een tafereel voorstellen. Wij hebben niet het recht om dit slecht of lelijk te noemen! Mogelijkerwijs is de tekening nog primitief of niet genoeg ontwikkeld zoals behorend bij een kind van die leeftijd, of misschien is het niet gedetailleerd genoeg of zelfs onherkenbaar. Maar een tekening van een kopvoeter of een rond huis is altijd mooi!

Als het kind veel met schrijfmateriaal en papier bezig is en regelmatig wordt gestimuleerd en geprezen, zal hij ook veel tekenen. Belangrijk is wel dat we, zeker in het begin, de eigen fantasie en de eigen ontwikkeling zijn gang moeten laten gaan. We mogen ook niet vergeten dat niet alle kinderen even goed tekenen. Het ene kind kan het al beter dan het andere en dit heeft te maken met oefening, met rijpheid, maar ook met aanleg. Niet iedereen is in de wieg gelegd om een tekenaar of kunstenaar te worden.

Voor ouders en leerkrachten is het belangrijk inzicht te hebben in de opbouw van de moeilijkheidsgraad bij tekenen. Indien u meer informatie wenst over deze problematiek raden wij u aan het boek van Mare Litière te lezen: “Mijn kind leert schrijven. En hoe kan ik helpen” uitgegeven bij Lannoo.

Moeilijkheidsgraad bij het tekenen download hier

Kleuters en schrijven:

We moeten goed onthouden dat een kleuter zijn naam niet schrijft maar tekent.

Kleuters imiteren volwassenen en tekenen hun “letters” aanvankelijk met ongeordende heen- en weergaande bewegingen en rondgaande krabbels. Dan ontwikkelen deze probeersels zich naar meer zigzagactiviteiten waarmee ze het schrift proberen na te bootsen. Dit is de fase waarin de drukletters van hun naam worden geleerd. Hierbij heeft de kleuter de indruk dat hij “schrijft” maar het blijft tekenen. Dan volgen de voorbereidende schrijfmotorische krullen, een aanbod waarbij de schrijfbeweging van links naar rechts en de draaibewegingen al worden aangeleerd. Het is zinloos om leesletters aan te leren die moeten worden geschreven of om kleuters al te laten schrijven: ze zijn er motorisch nog niet aan toe.

We mogen dus geen gedrukte leesletters aanbieden die de kleuter moet overtrekken en wel om twee redenen:

• Kleuters zijn er nog niet aan toe om te lezen en te schrijven aangezien er nog niet aan alle schrijfvoorwaarden is voldaan
• Deze gedrukte letters worden gekopieerd als een tekening, een statisch symbool zonder enige betekenis. Dit zogenaamde ‘voorbereidend schrijven’ mag dus niet geoefend worden want in het eerste leerjaar worden er soepele en verbonden schrijfletters aangeleerd en dit zal erg verwarrend werken.

Het overtrekken en natekenen van leesletters is niet goed en vormt zeker geen voorbereiding op het eerste leerjaar, integendeel, het maakt het onze kinderen nog moeilijker. Trouwens het overtrekken op een stippellijn is in ieder geval niet goed omdat het kind hierbij voortdurend kan falen. Telkens hij de stippellijn even verlaat, zit hij al fout. Beter is het om dikke banen te volgen en onder andere op deze manier te werken aan oog-handcoördinatie en motorische precisie.

Van krabbels, kleuren en tekenen tot krullen letters en woorden

Lees hier verder over schrijfrijpheid en wat een kleuter op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen.

Icoon potlood in hand

Schrijfrijpheid

Het is een ontwikkelingsproces dat begint bij de geboorte en waarbij ouders, grootouders, kinderverzorgers, oppasmoeders en kleuterleidsters allemaal hun steentje bijdragen.

Meer info

Icoon potlood in hand

Wat moet een kind op een bepaalde leeftijd kunnen?

Dat is in feite een moeilijk en ook een zinloze vraag indien we hier echt vragen naar wetmatigheden. Op de eerste plaats moeten we elk kind apart bekijken.

Meer info