Wat moet een kind op een bepaalde leeftijd kunnen?

Dat is in feite een moeilijk en ook een zinloze vraag indien we hier echt vragen naar wetmatigheden. Op de eerste plaats moeten we elk kind apart bekijken. Immers het ene kind ontwikkelt zich snel en een ander kind ontwikkelt trapsgewijs. Maar het is wel heel typisch voor onze maatschappij dat we voortdurend willen weten waar het kind op welke leeftijd precies aan toe moet zijn. Iedereen moet steeds aan bepaalde voorwaarden en vaardigheden voldoen.

Pelikan twist

We spreken van ontwikkelingsdoelen en eindtermen terwijl te pas en te onpas de vaardigheden van onze kinderen worden getoetst. We gaan veeleer uit van de verwachtingen van wat onze kinderen zouden moeten kunnen dan de realiteit. Het is echter heel belangrijk om te kijken naar datgene wat het kind kan en om van daaruit samen verder te oefenen.
Dit geldt vooral ook voor probleemkinderen.

Bovendien is ook de omgeving van het kind zeer belangrijk in deze evolutie. Heeft het kind broers of zussen? Hoeveel tijd spenderen de ouders aan de opvoeding van hun kind? Krijgt het kind voldoende ontwikkelingskansen? Is er thuis aandacht voor knutselen, kliederen, kladderen en experimenteren?

En vergeet ook niet dat sommige kinderen in eenzelfde klas een halfjaar of meer kunnen verschillen en hun ontwikkelingsniveau dus heel verschillend kan zijn.

Hier kan je een lijst terugvinden met wat een kind op een bepaald moment zou moeten kunnen. We bekijken hierbij verschillende activiteiten die belangrijk zijn voor tekenen en schrijven, (grootmotoriek, fijnmotoriek, oog-handcoördinatie en het denken of leren) Deze leeftijden erg relatief en zeker niet strikt beperkend, ze betreffen een gemiddelde peuter en kleuter. (link naar download schrijfrijpheid)

Van krabbels, kleuren en tekenen tot krullen letters en woorden

Lees hier verder over schrijfrijpheid en wat een kleuter op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen.

Icoon potlood in hand

Schrijfrijpheid

Het is een ontwikkelingsproces dat begint bij de geboorte en waarbij ouders, grootouders, kinderverzorgers, oppasmoeders en kleuterleidsters allemaal hun steentje bijdragen.

Meer info

Icoon potlood in hand

Wat moet een kind op een bepaalde leeftijd kunnen?

Dat is in feite een moeilijk en ook een zinloze vraag indien we hier echt vragen naar wetmatigheden. Op de eerste plaats moeten we elk kind apart bekijken.

Meer info

Meisje met Pelikan logo