Privacybeleid

Privacybeleid

Algemene informatie

Het doel van dit privacybeleid is om de gebruikers van onze website te informeren over de wijze waarop en de reden waarom persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt worden door Pelikan NV, Stationsstraat 43, 1702 Groot-Bijgaarden.

Pelikan neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig en behandelt deze vertrouwelijk en volgens de geldende wetgeving. Gezien de technologische vooruitgang en de voortdurende ontwikkeling van deze website resulteren in veranderingen in ons privacybeleid, raden wij u aan periodisch het privacybeleid na te lezen.

Omschrijvingen van de gebruikte terminologie (zoals bijvoorbeeld persoonlijke gegevens of gegevensverwerking) kan u terug vinden in artikel 4 van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Het domein www.pikoo.eu is eigendom van Pelikan NV/SA.

Reden van gebruik

De verschafte informatie helpt ons om onze diensten en producten voortdurend te verbeteren en aan te passen aan uw individuele noden. Uw gegevens worden gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven en eventuele promoties. Bijkomend kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het verwerken van bestellingen, de levering van producten, betalingsprocedures en om u te informeren over de status van bestellingen, onze producten, diensten en aanbiedingen.

Dataverzameling en dataverwerking

Pelikan bewaart de persoonlijke gegevens van hun websitegebruikers enkel na toestemming. Daarenboven is het in ons rechtmatig belang (art. 6, par.1, GDPR) om gegevens te verzamelen over bezoeken aan onze website, evenals het volledige IP adres, voor een maximumperiode van 7 dagen, tijdelijk en beveiligd, ter bescherming tegen cyberaanvallen en om de werking van de site te verzekeren. Uitzonderingen op deze regel, zijn de gegevens over bezoeken die nodig zijn om aanvallen of storingen verder te onderzoeken.

Behandeling van contactgegevens

Als u contact met ons opneemt, zal de websitebeheerder, via de aangeboden contactmogelijkheden, uw informatie in het contactformulier, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, alleen gebruiken en opslaan om uw verzoek te beantwoorden en te verwerken. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Nieuwsbrief abonnement

Pelikan biedt u een nieuwsbrief aan die u informeert over nieuwe evenementen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, controleer dan het e-mailadres. In het geval dat u zich aanmeldt op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst van onze nieuwsbrief en het beschreven proces.

Herroeping en annulering: U kunt ten alle tijde uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief intrekken en daarmee uw nieuwsbriefabonnement opzeggen. Gelieve uw opheffing in te dienen bij Pelikan en niet bij de nieuwsbriefverzender. Na annulering worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Tegelijkertijd wordt uw instemming met de verzending van onze nieuwsbrief geannuleerd. Bij elke nieuwsbrief is er onderaan een uitschrijflink.

Doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens , inclusief adres en e-mail adres, worden niet doorgegeven aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, die op elk moment terug kan ingetrokken worden. Bepaalde gegevens (bvb. uw adres) worden enkel doorgegeven aan derden voor bepaalde transacties (bvb. om producten of promotiemateriaal te verzenden). De ontvanger van deze gegevens mag deze enkel gebruiken om een specifieke taak te vervullen. Elk ander gebruik is niet toegestaan.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen bewuste of onbewuste manipulatie, raadpleging door onbevoegden, verlies, vernietiging of verandering werden technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen.

Gebruikersrechten

Als gebruiker is het uw recht om informatie te verkrijgen die betrekking heeft op de persoonlijke informatie die over u is opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of volledig te laten verwijderen. Indien van toepassing kunt u ook uw recht op het doorgeven van uw gegevens uitoefenen. Als u vermoedt dat uw gegevens ten onrechte zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke instantie.

Verwijdering

In de veronderstelling dat dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen voor gegevensopslag, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Opgeslagen gegevens worden verwijderd wanneer het niet meer nodig is voor het beoogde gebruik en wettelijke bepalingen voor gegevensopslag niet van toepassing zijn. In het geval dat het niet kan worden verwijderd vanwege wettelijke verplichtingen, zal een beperking van de gegevensverwerking worden geïnitieerd. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Contact

Voor vragen in verband met het verzamelen, verwerken, verbeteren, opslaan of verwijderen van uw persoonlijke gegevens of om uw toestemming voor gebruik van deze gegevens in te trekken, neem contact op met:

Pelikan NV
Stationsstraat 43
1702 Groot-Bijgaarden
België

 

Telefoon: +322 481 87 00
E-Mail: info@pelikan.be